เทคนิคการเขียน Essay เรียงความภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ

เทคนิคการเขียน Essay ภาษาอังกฤษ/การเขียน Thesis Statement อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษหรับนักเรียนไทยนั้น เป็นอะไรที่ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอน แม้กระทั่งนักเรียนต่างชาติ ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ก็คงปวดหัวเรื่องนี้อยู่ไม่ใช่น้อย เพราะการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง ตรงประเด็น และทำให้ผู้อ่านเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการสื่อสารนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย วันนี้เรามีเทคนิคการเรียงความภาษาอังกฤษง่ายๆพร้อมเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆกันค่ะ แถมท้ายด้วยตัวอย่างเรียงความภาษาอังกฤษให้ดูเป็นแนวทางกันด้วย

การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ

Essay ที่ดี มีวิธีเขียนยังไง ฉบับสั้นๆ

โครงสร้างของการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. Introduction (บทนำ)

: ใช้ในการเปิดเรื่อง เป็นส่วนแรกของเรียงความที่จะบอกให้ผู้อ่านรู้ว่าเรียงความนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร มักจะไม่ใส่รายละเอียดมากนัก Introduction ที่ดีควรจะดึงดูดใจให้ผู้อ่านเกิดความสนใจและทำให้เกิดความรู้สึกอยากรู้ว่าเนื้อหาต่อไปนั้นจะเป็นยังไง

2. Body (เนื้อเรื่อง)

: เป็นส่วนที่รวมเนื้อหาใจความสำคัญของเรียงความไว้ โดยจะเป็นส่วนที่ยาวที่สุดของเรียงความ โดยตัวเนื้อความสามารถเขียนได้หลายย่อหน้า ขึ้นอยู่กับข้อมูลเพิ่มเติมที่เราต้องการขยายความหรือยกตัวอย่างให้ผู้อ่านเข้าใจ ในส่วนของ Body ประกอบด้วย 3 ส่วนย่อย ดังนี้

Topic Sentence อยู่ส่วนแรกของของแต่ละ Body ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านทราบว่าเนื้อความย่อหน้านี้จะกล่าวถึงคือเรื่องอะไร Topic sentence ที่ดีคือ ควรจะเขียนให้เป็น Simple sentence หรือประโยคความเดียว เพราะจะช่วยให้ประโยคมีความชัดเจนและเข้าใจได้ง่าย
Supporting sentences ทำหน้าที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือขยายความจาก Topic sentence รวมถึงการยกตัวอย่าง เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น
Concluding sentences เป็นการสรุปย้ำใจความสำคัญของย่อหน้าให้ผู้อ่านทราบอีกครั้ง

3. Conclusion (บทสรุป)

: เป็นการทบทวนและย้ำให้ผู้อ่านทราบว่าผู้เขียนต้องการสื่อสารอะไรให้ผู้อ่าน หรือเป็นการสรุปสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดให้ผู้อ่านทราบ เน้นรวบรวมใจความสำคัญจาก Introduction และ Body ที่ได้กล่าวมาแล้ว

ข้อควรระวังในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ

  • เขียนบทนำให้ดึงดูด แต่อย่าสรุปทั้งหมดไว้ตั้งแต่เริ่ม
  • เช็คหลักไวยากรณ์ให้ดีก่อนส่ง
  • อย่าใช้ศัพท์ยากเกินไปและศัพท์ไม่เข้ากับเนื้อหา
  • ใส่แหล่งที่มาหรือแหล่งบทความที่นำมาเนื้อหาอ้างอิง
  • ตัวอย่างเรียงความภาษาอังกฤษ : My Dog (สุนัขของฉัน)

I have a lovely dog. He has white fur and four small paws. I love his ears best, because his ears are round and big. He always lies near my lap to sleep. He is friendly and quiet. I never frighten him or pull his small tail. If he is hungry, he will bark at me. Usually, he eats dog food from a tin, but his favorite food is meat. He always plays with stick. I feed my dog every day and give him clean water. Usually, I wash his fur every day and he enjoys it very much. I love my dog very much. I think he is my good friend. I will look after him until the end.

ฉันมีสุนัขที่น่ารัก เขามีขนสีขาวและสี่ขาเล็ก ๆ ฉันรักหูของเขาที่สุด เพราะหูของเขามีความกลมและใหญ่ เขามักจะอยู่ใกล้กับตักของฉันและจะหลับ เขาเป็นเป็นมิตรและสงบเงียบ ฉันไม่เคยขู่เขาหรือดึงหางเล็ก ๆ ของเขา ถ้าเขาหิวเขาจะเห่ามาที่ฉัน โดยปกติเขากินอาหารสุนัขกระป๋อง แต่อาหารที่เขาชื่นชอบคือเนื้อ เขามักจะเล่นกับไม้ ฉันให้อาหารสุนัขของฉันทุกวันและให้เขาอาบน้ำ ปกติฉันสระขนของเขาทุกวันและเขาก็สนุกกับมันมาก ฉันรักสุนัขของฉันเป็นอย่างมาก ฉันคิดว่าเขาเป็นเพื่อนที่ดีของฉัน ฉันดูแลเขาไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่

……………………………………………………………………………..

ตัวอย่างเรียงความภาษาอังกฤษ : My school 1 (โรงเรียนของฉัน)

I study in Cambridge School which is one of the best schools of Mumbai. It has a stone building. It has all the facilities a good school should have — well-furnished classrooms, laboratories, library and playgrounds.

As we enter the school, there is a playground to our left and a small garden to our right. When we enter the building, the Principal’s room and the office room are to the left and the staff room to the right side. These are well-furnished. There are thirty-four classrooms. Our laboratories are well-equipped. Our library has books on almost all the subjects. Our librarian is also very nice and helps us choose good books.

Our school, like all schools, has a prescribed uniform. We have to wear white or cream cotton shirts, light- blue trousers, black shoes and white socks. Girls have to wear white blouses and light-blue skirts in primary and middle classes and white shirts and light-grey skirts in higher classes. They have to tie their long hair with white ribbons.

In our school special attention is paid to behavior, cleanliness and punctuality. The most well-behaved, neat and punctual student is awarded a prize at the Annual Day function.

Our Principal is a strict disciplinarian. He takes the help of P.T. teachers too. If any student violates the rules, is not in uniform, or makes mischief, gets punished. But he is fair and loving. He tries to find out the reason and guides us.

Our teachers are also quite strict. They teach us with great care, check our notebooks and help us with our problems. But if we are inattentive and don’t work properly, we are punished.

I like my school very much and am proud that I belong to it.

……………………………………………………………………………..

ตัวอย่างเรียงความภาษาอังกฤษ : My mother (แม่ของฉัน)

“Who is your best friend?” no doubt, my answer for this question is my mom. She is so considerate and generous that I admire her and realize her as my best friend. She taught me how to be a nice person since I was a little girl. She comforted me and helped me solve problems as I was in trouble. She encouraged me when I hesitated. So that she is my first teacher who tught me a lot of things and also my best friend who supports me all the time.

My mom is my first teacher who taught me a lof of things. She taught me the first word as I was learning how to speak. She told me fairy tales and significant stories which helped me know more and better about this world. She taught me to be a generous and kind person but not selfish. She taught me what I should do and what I shouldn’t. Even when I was naughty and made many troubles, she would just point my faults patiently.

I realize my mom as my best friend. She solves my troubles with me and guides me to brightness. She comfortes me as I am sad for having quarrel with others. She is always patient to listen to me and then tell me what I did wrong. Not only that, she also supports me and encourages me so that I won’t give in easily.

I admire my mom, she taught me a lot as a teacher, she supports me as my best friend. She not only takes care of her family very well but also is a successful business woman. I’m so pround to have her as my mom. I admire her and respect her and also appreciate for what she did for me. I love my mom forever!

……………………………………………………………………………..

ตัวอย่างเรียงความภาษาอังกฤษ : My holiday (วันหยุดของฉัน)

In my holiday, I went to Suphanburi with my family. I went to Suphanburi by car. It look about 2 hours. After that my family ate noodles. Next my family went to the temple. My family made merit at the temple. After that my family went to visit my aunt. Next my family went to a restaurant. My family ate seafood with my aunt. My family took my aunt to her house. After that my family went home. I was very happy and I had a lot of fun.

ในวันหยุดของฉัน ฉันไปจังหวัดสุพรรณบุรีกับครอบครัวของฉัน ฉันไปจังหวัดสุพรรณบุรีโดยรถยนต์ ใช้เวลา 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นครอบครัวของฉัน ไปกินก๋วยเตี๋ยว ต่อมาครอบครัวของฉันได้ไปวัด เราทำบุญที่วัด หลังจากนั้นเราก็ไปเยี่ยมคุณป้า และเราก็ไปร้านอาหาร เรากินอาหารซีฟู๊ดกับคุณป้าและเราก็ไปส่งคุณป้าที่บ้านของเธอ หลังจากนั้นเราก็กลับบ้าน ฉันมีความสุข และสนุกมาก

……………………………………………………………………………..

ตัวอย่างเรียงความภาษาอังกฤษ : My school 2 (โรงเรียนของฉัน)

I go to school at Baan Don School, which is located in Chinag Dao, Chiang Mai. My school has 8 grades; 2 Kindergartens for the littlest kids, then up to first, second, third, fourth, fifth and then sixth grade. After sixth grade you get to graduate and go to a Middle School for 3 years before you get to finish 3 more years in High School.

I am in third grade, and will get to graduate in just three more years. I am considered not the youngest group or the oldest but the middle group. They split us up into age groups because there are so many kids that go to my school. We have a pretty big student body of about six hundred. That is a lot of kids to watch and keep up with, I think.

My school has one level and is located in an open field. We have a big parking lot for visitors and a separate drive for the school buses and the teachers and office staff. My favorite part about our school is the new playground that has little and big slides, and swings, a see-saw, and a bunch of other things too. My favorite is slidings!

ผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านดอน ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนของผมมี 8 ชั้นเรียน มีอนุบาลสองชั้นเรียนสำหรับเด็กเล็ก แล้วขึ้นไปเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า และก็หก หลังจากจบประถมปีที่หกแล้วก็จะไปเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นเวลา 3 ปี ก่อนที่จบการศึกษาแล้วเรียนต่ออีก 3 ปีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผมอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3 และจะจบการศึกษาอีกใน 3 ปี ผมไม่ได้อยู่ในกลุ่มเด็กเล็กหรือเด็กโต แต่อยู่ในระดับกลางๆ โรงเรียนได้แบ่งพวกผมตามกลุ่มอายุเพราะว่ามันเด็กๆจำนวนมากในโรงเรียนของผม พวกเรามีจำนวนนักเรียนที่ค่อนข้างมาก มีประมาณ 600 คน หมายความว่ามีเด็กๆจำนวนมากที่จะต้องดูแล ผมคิดว่าอย่างนั้น

โรงเรียนของผมมีอาคารเรียน 3 หลัง พวกเรายังมีอาคารห้องสมุด และโรงอาหารถัดจากห้องสมุด พวกเรามีลานจอดรถขนาดใหญ่สำหรับผู้มาเยี่ยมและถนนแยกต่างหากสำหรับรถโรงเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ บริเวณที่ฉันชอบเป็นพิเศษในโรงเรียนคือสนามเด็กเล่นแห่งใหม่ที่มีทั้งสไลเดอร์ขนาดเล็กและใหญ่ มีชิงช้า กระดานหก และอื่นๆอีกมากมาย สิ่งที่โปรดปรานของฉันคือ กระดานเลื่อน

……………………………………………………………………………..

ตัวอย่างเรียงความภาษาอังกฤษการท่องเที่ยว : Loy Krathong Festival (เทศกาลลอยกระทง)

One of the most popular festivals in early November is the Loy Krathong Festival. It takes place at a time when the weather is fine as the rainy season is over and there is a high water level all over the country.

“Loy” means “to float” and a “Krathong” is a lotus-shaped vessel made of banana leaves. The Krathong usually contains a candle, three joss-sticks, some flowers and coins.

In fact, the festival is of Brahmin origin in which people offer thanks to the Goddess of the water. Thus, by moonlight, people light the candles and joss-sticks, make a wish and launch their Krathongs on canals, rivers or even small ponds. It is believed that the Krathongs carry away sins and bad luck, and the wishes that have been made for the new year due to start. Indeed, it is the time to be joyful and happy as the sufferings are floated away.

The festival starts in the evening when there is a full moon in the sky. People of all walks of life carry their Krathongs to the nearby rivers. After lighting candles and joss-sticks and making a wish, they gently place the Krathongs on the water and let them drift away till they go out of sight.

A Beauty Queen Contest is an important part of the festival and for this occasion it is called “The Noppamas Queen Contest”. Noppamas is a legendary figure from the Sukhothai period. Old documents refer to her as the chief royal consort of a Sukhothai King named “Lithai”. Noppamas was said to have made the first decorated Krathong to float in the river on the occasion.

In Bangkok, major establishments such as leading hotels and amusement parks organise their Loy Krathong Festival and the Krathong contest as major annual function.

For visitors to Thailand, the Loy Krathong Festival is an occasion not to be missed. The festival is listed in the tourist calendar. Everyone is invited to take part and share the joy and happiness.

เทศกาลที่เป็นที่นิยมกันมากที่สุดเทศกาลหนึ่งในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ก็คือ เทศกาลลอยกระทง ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงที่อากาศโปร่งใสสบายและสิ้นสุดฤดูฝนแล้ว นอกจากนี้ระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองทั่วทั้งประเทศก็มีระดับสูงด้วย

คำว่า “Loy” ก็คือ “ลอย” และคำว่า “กระทง” นี้หมายถึงกระทงรูปดอกบัวทำด้วยใบตองและในกระทงส่วนใหญ่ก็จะใส่เทียนไข ธูป 3 ดอก ดอกไม้และเงินเหรียญ

ความจริงแล้ว เทศกาลนี้แต่เดิมเป็นพิธีทางศาสนาพราหมณ์ ซึ่งประชาชนต้องการแสดงความขอบคุณต่อเจ้าแม่คงคา ดังนั้น คืนเดือนเพ็ญประชาชนจึงจุดเทียนและธูปพร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานแล้วจึงลอยกระทงในลำคลอง แม่น้ำ หรือแม้แต่สระน้ำเล็กๆ เป็นที่เชื่อกันว่า กระทงนี้จะพาไปซึ่งบาปและความโชคร้ายทั้งมวลออกไป นอกจากนี้การตั้งจิตอธิษฐานก็เพื่อปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง แน่นอนที่สุดช่วงนี้เป็นเวลาแห่งความรื่นเริงและสนุกสนาน เพราะได้ลอยความเศร้าโศกต่างๆ ออกไปแล้ว

เทศกาลลอยกระทงจะเริ่มในช่วงเย็นเมื่อพระจันทร์เต็มดวง ประชาชนจากทุกสาขาอาชีพจะนำกระทงของตนไปยังแม่น้ำที่ใกล้ๆ หลังจากจุดเทียนไขและธูปแล้วจึงตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่ตนปรารถนาแล้วจึงค่อย ๆวางกระทงลงในน้ำแล้วปล่อยให้กระทงลอยไปจนสุดลูกตา

การประกวดสาวงามก็เป็นส่วนสำคัญของเทศกาลนี้เช่นกัน แต่ว่าในโอกาสเช่นนี้ เราเรียกว่า “ประกวดนางนพมาศ” นางนพมาศเป็นสตรีในตำนานครั้งกรุงสุโขทัย ตามหลักฐานกล่าวว่า นางนพมาศเป็นสนมเอกของพระเจ้ากรุงสุโขทัยพระนามว่า “ลิไท” กล่าวกันว่านางนพมาศเป็นคนแรกที่ทำกระทงประดับประดาสวยงามเพื่อลอยในลำน้ำในโอกาสนี้

ในกรุงเทพมหานคร สถานที่ใหญ่ ๆ เช่น โรงแรมชั้นนำและสวนสนุกจะจัดเทศกาลลอยกระทงขึ้นพร้อมทั้งจัดให้มีการประกวดประทงประจำปีด้วย

สำหรับผู้มาเยือนประเทศไทย เทศกาลลอยกระทงนี้ เป็นโอกาสที่ไม่ควรจะพลาด และเทศกาลนี้ก็จัดไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวด้วย ทุกๆคนสามารถเข้าร่วมสนุกสนานรื่นเริงได้

……………………………………………………………………………..

ตัวอย่างเรียงความภาษาอังกฤษครอบครัว : My Family แนะนำครอบครัว

There are five people in my family. My mother and father, two sisters and myself. One sister is older than me and one is younger. My older sister’s name is Sunanta. She is 15 years old. She goes to Satree School. She is kind and helps me with my homework. My younger sister’s name is Sukanya. She is eight years old and she goes to the same school as me. I like to tease her but I don’t think she likes it. My parents are both doctors in our local hospital. I am very proud of them because they help people get better.

There are four people in my family. My parents, my older brother and me. I don’t like being the youngest. My brother teases me often. His name is Surachat. I am happy he doesn’t go to my school. He will be turning 15 soon. My mother’s name is Mana. She is a dressmaker in the market. She works very hard. My father’s name is Tanet. He is a fisherman. He works long hours and he is very tired when he comes home. My father scolds me if I am lazy.

I am an only child. I don’t have any brothers or sisters. Sometimes I wish I had an older brother who I could play football with. My father’s name is Suchat. He is an engineer. He doesn’t like playing football. My mother’s name is Sasilak. She is a factory worker. She is kind and has a good nature. At the weekend we usually go and visit my grandmother. Sometimes we go to the sea.

ครอบครัวของฉันมี 5 คน แม่ของฉัน พ่อของฉัน พี่สาว น้องสาว และตัวฉันเอง พี่สาวของฉันชื่อสุนันทา เธอมีอายุ 15 ปี เธอเรียนที่โรงเรียนสตรี เธอเป็นคนใจดี และ ช่วยฉันทำการบ้าน น้องสาวของฉันชื่อ สุกัญญา เธอมีอายุ 8 ปี และเรียนโรงเรียนเดียวกับฉัน ฉันชอบแหย่เธอแต่ฉันคิดว่าเธอไม่ชอบ ทั้งพ่อ และ แม่ของฉันเป็นหมอในโรงพยาบาลท้องถิ่นของเรา ฉันภูมใจในพวกท่านเพราะพวกท่านช่วยให้ผู้คนหายป่วย

ครอบครัวของฉันมี 4 คน พ่อแม่ของฉัน พี่ชายของฉัน และ ตัวฉันเอง ฉันไม่ชอบเป็นน้องเล็ก พี่ชายของฉันชอบแหย่ฉันบ่อยๆ ชื่อของเขาคือสุรชาติ ฉันเป็นสุขที่เขาไม่ไปเรียนโรงเรียนเดียวกับฉัน เขากำลังจะมีอายุครบ 15 ปี เร็วๆนี้ แม่ของฉันชื่อมานา ท่านเป็นช่างตัดเสื้อในตลาด ท่านทำงานหนักมาก พ่อของฉันชื่อธเนศ ท่านเป็นชาวประมง ท่านทำงานหลายชั่วโมงและท่านก็เหนื่อยมากเวลากลับถึงบ้าน พ่อของฉันดุว่าฉันเวลาฉันขี้เกียจ

ฉันเป็นลูกคนเดียว ฉันไม่มีพี่ชายน้องชายหรือพี่สาวน้องสาว บางครั้งฉันอยากมีพี่ชายที่ฉันสามารถเล่นฟุตบอลด้วยได้ พ่อของฉันชื่อสุชาติ ท่านเป็นวิศวกร ท่านไม่ชอบเล่นฟุตบอล แม่ของฉันชื่อศศิลักษณ์ ท่านเป็นคนงานในโรงงาน ท่านเป็นคนใจดีและอารมณ์ดี ตอนสุดสัปดาห์เรามักจะไปเยี่ยมคุณยาย บางครั้งเราก็ไปเที่ยวทะเล

……………………………………………………………………………..

และนี่ก็เป็นเทคนิคการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษพร้อมตัวอย่างที่เรานำมาฝากเพื่อนๆค่ะ ลองศึกษาและฝึกฝนกันเยอะๆนะคะ การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษก็จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะ

อ้างอิง ………….

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *